php-small

Розробка CMS на основі PHP

Дата старту:

11.11.2017

Тривалість:

30 годин

Вихідний день

Сб

Вс

Пн

10:00 – 13:00

Вт

10:00 – 13:00

Ср

10:00 – 13:00

Чт

10:00 – 13:00

Пт

10:00 – 13:00

Сб

10:00 – 13:00

Нд

10:00 – 13:00

Ціна

4 500 грн

Можлива оплата частинами

Тренери:

Опис курсу:

Вивчення мови програмування PHP шляхом побудови власної системи управління контентом.
Цей курс – це третій етап повного курсу FullStack Web Developer.

Обов’язкові вимоги:
1. Знання основ HTML & CSS3
2. JavaScript Basic.

Також Ви отримуєте:

diploma

Сертифікат про проходження курсу

plane

Своя власна CMS-система

briefcase

Затребувані знання

Програма курсу:

1 заняття
Local Development Environment
Розгортання середовища розробки (Apache, PHP та MySQL)
Основи PHP
Вбудовування PHP в HTML.
Використання динамічних даних.
Вставка коментарів в PHP.
Типи даних. Змінні та константи.
Операції над числовими, логічними та строковими змінними.
Вирази, оператори та засоби управління процесом виконання програми в PHP.

2 заняття.
Основні структури.
Константи.
Керуючі структури.
Робота з конструкціями if-else та switch-case.
Порівняння та логічні оператори.
Робота з циклами foreach, for і while.

3 заняття.
Функції в PHP.
Вбудовані функції РНР.
Функції для роботи з файловою системою та каталогами.
Користувацькі функції.
Визначення функцій.
Область видимості змінних. Глобальні та локальні змінні.
Параметри функцій.
Значення, повернені функціями.
Вкладені функції.
Рекурсивна функція.

4 заняття.
Масиви.
Індексований масив.
Асоціативні масиви.
Багатомірні масиви.
Функції для роботи з масивами.
Стеки та черги.
Сортування масиву.

5 заняття.
Введення в HTTP-запити.
Принципи роботи протоколу HTTP.
Робота з формами.
Методи GET і POST.
Первірка форми. Обробка помилок.
Витягнення інформації з форми.

6 заняття.
Робота з файлами.
Робота з файлами.
Відкривання та створення файлів.
Запис файлів.
Читання файлів.
Видалення файлів.
Передача файлів на сервер.
Робота з каталогами.
Створення каталогів.
Видалення каталогів.

7 заняття.
Вбудовані функції та змінні.
Функції для роботи зі змінними.
Математичні функції.
Робота зі строковими функціями.
Сімейство print.
Функції substr, str_replace.
Функції explode та implode.
Функції дати та часу.
Перетворення рядка.
Суперглобальні змінні.
Підключення файлів.
Робота з регулярними виразами.

8 заняття.
Основи роботи з базами даних.
Основи роботи з базами даних.
Введення в PhpMyAdmin.
Проектування бази даних. Створення бази.
Таблиці.
Основні поняття мови SQL. Оператор SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE.
Первинні ключі. Нормалізація.
Дамп.
Інтерфейс PDO.
Функції PHP для роботи з MySQL. Підключення до бази даних. Виконання запитів. Вибірка наборів даних.
Команда ORDER BY, LIMIT, COUNT, LIKE в SQL.

9 заняття.
Сесії та Cookie.
Принципи роботи Cookie.
Cookie-файли.
Відправка Cookie клієнту.
Прийом Cookie на стороні сервера.
Cookie з тимчасовою міткою.
Сегментація Cookie.
Функції авторизації.
Перевірка пароля.
Загальне поняття хешу.
Хешування паролю.
Сеанси. Механізми роботи сесій.
Відкриття сесій.
Змінні сесії.
Сесійні Cookie.
Закриття сесій.
Передача заголовків HTTP.
10 заняття.
Концепція об’єктно-орієнтованого програмування (ООП).
Класи та об’єкти.
Інкапсуляція.
Створення класу.
Конструктор і деструктор.
Наслідування.
Модифікатори доступу.

11 заняття.
Геттери і сеттери.
Поліморфізм.
Перевизначення властивостей.
Перевизначення методів.
Фінальні методи та класи.
Статичні методи та властивості.
Константи класу.
Абстрактні класи.
Інтерфейси.
Try…catch.
InstanceOf.

12 заняття.
Введення в CMS.
Створення бази даних і таблиць для CMS.
Підключення до бази даних.
Вставка даних в таблиці та їх відображення.
CRUD.

13 заняття.
CMS-авторизація.
Авторизація через файли.
Авторизація через cookie.
Авторизація через бази даних.
Створення таблиці користувачів і вставка даних.
Відображення користувачів в адмінці.
Додавання користувачів.
Видалення користувачів.
Зміна ролей користувачів.
Оновлення користувача.

14 заняття.
Аутентифікація.
Реєстрація та авторизація водночас.
Створення сторінки входу.
Права доступу користувачів до сайту.
Установка сесії.
Вихід.
Створення профілю.
Відображення користувацьких даних.
Оновлення даних користувача.

15 заняття.
CMS-Dashboard
Розбивка на сторінки.
Коментарі.
Додавання WYSIWYG Editor.
Шифрування паролів користувачів.
Фільтрація та валідація форм.
Криптографічні функції.
Безпечність роботи з базою даних.
SQL Injection – як попередити
Захист від XSS.

Читати далі

Записатися на курс

Розробка CMS на основі PHP

Залишилися питання? Дзвони!