База знань

Верифікація та валідація

Ці два поняття тісно пов’язані з процесами тестування і забезпечення якості. На жаль, їх часто плутають, хоча відмінності між ними досить істотні.

Верифікація (verification) – це процес оцінки системи або її компонентів з метою визначення того, чи задовольняють результати поточного етапу розробки умови, сформовані на початку цього етапу. Тобто, чи виконуються завдання, цілі та строки по розробці продукту.

Валідація (validation) – це визначення відповідності створюваного ПЗ очікуванням і потребам користувача, вимогам до системи.

Ця таблиця допоможе вам зрозуміти ключові відмінності між цими поняттями:

Верифікація (verification) Валідація (validation)
1 Чи ми створюємо продукт правильно? Чи ми створюємо правильний продукт?
2 Чи реалізована вся функціональність? Чи правильно реалізована функціональність?
3 Верифікація проводиться раніше і включає перевірку правильності написання документації, коду і т. д. Валідація проводиться після верифікації і , як правило, відповідає за оцінку продукту в цілому
4 Проводиться розробниками Проводиться тестувальниками
5 Включає статичний аналіз – інспектування коду, порівняння вимог і т.д. Включає динамічний аналіз – виконання програми для перевірки її  реальної роботи з встановленими вимогами
6 Ґрунтується на об’єктивній оцінці відповідності реалізованих функцій Суб’єктивний процес, який включає особисту оцінку якості роботи програмного забезпечення

 

На практиці, відмінності верифікації та валідації мають велике значення: замовника цікавить більшою мірою валідація (задоволення власних вимог); виконавця, в свою чергу, хвилює не тільки дотримання всіх норм якості (верифікація) при реалізації продукту, а й відповідність всіх особливостей продукту бажанням замовника.
За допомогою верифікації Ви можете переконатись у тому, що продукт зроблений «правильно», з дотриманням необхідних методик, інструментів і стандартів. За допомогою валідації Ви можете бути впевненим в тому, що створили «правильний» продукт. Продукт, який повністю задовольняє замовника.

Набагато більше інформації на курсі базовий модуль тестування