База знань

Test-plan

Тест план (Test plan, план тестування) – це документ, що описує весь обсяг робіт з тестування, починаючи з опису тестованих об’єктів, стратегії, розкладу, критеріїв початку і закінчення тестування, до необхідного в процесі роботи обладнання, спеціальних знань, а також оцінки ризиків з варіантами їх вирішення.

Існують стандарти: IEEE 829-2008 (стандарт програмної і системної тестової документації) і RUP (методологія розробки програмного забезпечення), які надають шаблони для розробки тест-плану.

Хороший тест-план повинен містити:

– об’єкт тестування (тестований продукт);

– цілі тестування;

– зміст і межі тестування;

– стратегію тестування (як буде проводитися тестування, які інструменти будуть застосовуватися);

– графік виконання робіт;

– пріоритети проекту і роль тестування в процесі;

– процес тестування (коли можна починати тестування, як слід інтерпретувати результати і т.д.);

–  середовище тестування;

– тестові сценарії (test cases); / * test cases у вигляді посилання на відповідний розділ * /

– ризики і варіанти вирішення проблем;

– команду інженерів, які виконують тестування.

Так само хороший тест-план повинен відповідати на такі питання:

– ЩО тестувати (список функцій і компонентів середовища, що тестується);

– що НЕ тестувати;

– ЯК тестувати (стратегія тестування – види тестування і їх застосування по відношенню до тестованого об’єкту);

– КОЛИ тестувати (послідовність проведення робіт: підготовка, тестування, аналіз результатів).

Тест-план є важливою складовою будь-якого грамотно-організованого процесу тестування, так як містить в собі всю необхідну інформацію, що описує даний процес. Але в більшості випадків, з якими нам доведеться зіткнутися, тест-план буде грати більш формальну роль, але, все ж, його присутність має багато переваг.

Переваги присутності тест-плану:

– можливість пріоритетності завдань з тестування;

– побудова стратегії тестування, узгодженої з усією командою;

– можливість вести облік всіх необхідних ресурсів, як технічних, так і людських;

– планування використання ресурсів на тестування;

– прорахунок ризиків, можливих при проведенні тестування.

Залежно від конкретизації описуваних завдань, тест-план може бути наступних видів:

– майстер тест-план (Master Plan or Master Test Plan);

– детальний тест-план;

– план приймальних випробувань (Product Acceptance Plan) – документ, що описує набір дій, пов’язаних з приймальним тестуванням (стратегія, дата проведення, відповідальні працівники і т.д.).

Явна відмінність майстер тест-плану від просто тест-плану в тому, що майстер тест-план є більш статичним в силу того, що містить у собі високорівневу (High Level) інформацію, яка не схильна до частої зміни в процесі тестування і перегляду вимог. Детальний тест-план містить більш конкретну інформацію по стратегіях, видах тестування, розклад виконання робіт, є “живим” документом, який постійно зазнає змін, що відображають реальний стан справ на проекті.

Майстер тест-план створюється в двох випадках. Перший: для організації процесу тестування між декількома командами, які працюють над одним проектом і мають різні завдання. Другий: для проекту, який складається з безлічі ітерацій, пов’язаних інформацією, повторення якої в кожному релізі займає надто багато часу.

В майстер тест-план входить:

– загальна інформація про проект (посилання на документацію, баг-трекер, і т.д.);

– положення, що описують процес тестування, заведення дефектів і т.д.;

– критерії готовності продукту до випуску.

Детальний тест-план містить у собі завдання тестування для кожної команди, для кожного релізу або ітерації проекту. Створюється детальний тест-план або для частини проекту, яка зазнала декомпозиції, або для невеликих проектів.

Детальний тест-план може складатися з:

– переліку областей тестування з пріоритетами;

– стратегії тестування;

– переліку можливих ризиків;

– переліку необхідних ресурсів;

– плану виконання проекту.

 

Набагато більше інформації на курсі базовий модуль тестування