База знань

Специфікація вимог ( Software requirements specification)

Специфікація вимог – закінчений опис поведінки програми, яку потрібно розробити.

Специфікація вимог (Software requirements specification-SRS ) – це документ, який містить повний і чіткий опис продукту, що розробляється. Так як специфікація служить в тому числі і для отримання зворотного зв’язку від клієнта, написана вона повинна бути в простій і легкій для сприйняття формі.

Специфікація вимог потрібна для:

– отримання точної оцінки вартості, ризиків і витрат часу;

– клієнт зможе більш чітко сформувати власне бачення проекту;

– замовник і виконавець матимуть однакове уявлення про продукт;

– специфікація вимог допоможе виявити оптимальний набір функцій;

– специфікація вимог служить основою для формування іншої технічної документації;

– процес розробки буде оптимізований – мінімізовані витрати часу;

– ніякого дублювання завдань;

– дозволяє структурувати проблеми, щоб вирішувати їх простіше і швидше;

– вона допомагає зрозуміти, які результати вважаються оптимальними при тестуванні.

Згідно з стандартом  IEEE 830 рекомендована наступна структура специфікації вимог (Software requirements specification-SRS ):

Вступ:

 • цілі
 • угоди про терміни
 • аудиторія та послідовність сприйняття
 • масштаб проекту
 • посилання на джерела

Загальний опис:

 • бачення продукту
 • функціональність продукту
 • класи і характеристики користувачів
 • середовище функціонування продукту (операційне середовище)
 • рамки, обмеження, правила і стандарти
 • документація для користувачів
 • допущення і залежності
 • функціональність системи:
 • функціональний блок X (таких блоків може бути кілька)
 • опис і пріоритет
 • причинно-наслідкові зв’язки, алгоритми (рух процесів, workflows)
 • функціональні вимоги
 • вимоги до зовнішніх інтерфейсів
 • інтерфейси користувача (UX)
 • програмні інтерфейси
 • інтерфейси обладнання
 • інтерфейси зв’язку і комунікації
 • нефункціональні вимоги
 • вимоги до продуктивності
 • вимоги до збереження (даних)
 • критерії якості програмного забезпечення
 • вимоги до безпеки системи
 • інші вимоги

Додаток А: Словник

Додаток Б: Моделі процесів і предметної області та інші діаграми

Додаток В: Список ключових завдань

Незважаючи на таку велику кількість пунктів, які входять в специфікацію вимог, все ж «ядро» вимог до додатка знаходиться в функціональних вимогах. Найчастіше, їх представляють у  вигляді визначених користувачем сценаріїв (Use cases).

«Кожен сценарій використання зосереджується на описі того, як досягти мети або завдання. Для більшості програмних проектів це означає, що потрібно безліч сценаріїв використання, щоб визначити необхідний набір властивостей нової системи. Ступінь формальності програмного проекту та його стадії впливатиме на необхідний рівень деталізації, для кожного сценарію використання. »

Також, є кілька вимог до складання самої специфікації вимог:

 • Опис усіх функцій має бути максимально коротким і чітким.
 • Не допускати двозначних описів: кожна сутність повинна бути гранично ясна будь-якій людині.
 • У той же самий час простота.
 • Деталізація повинна бути в рамках максимального розуміння і уникнення надмірного тексту.

 

Набагато більше інформації на курсі базовий модуль тестування