База знань

Роль тестування в процесі розробки ПЗ

Як бачимо, людські помилки можуть призводити до появи дефектів на всіх стадіях розробки програмного продукту, причому наслідки цього можуть бути самими різними – від незначних до катастрофічних.

Тестування дозволяє знаходити і виправляти дефекти, тим самим знижуючи рівень ризику і підвищуючи якість продукту. Перевіряється, в тому числі, і інтерфейс для користувача , де користувач може зробити помилку або неправильно зрозуміти те,що виводить програма, а також стійкість системи до зловмисних дій.

Чому важливий процес тестування?

  • процес розробки ПЗ неможливий без контролю якості продукту, що розробляється;
  • процес тестування ПЗ являє собою настільки ж невід’ємну частину процесу розробки, як і проектування;
  • тестування дозволяє оцінити якість продукту, що розробляється.

Набагато більше інформації на курсі базовий модуль тестування