База знань

Швидка розробка додатків (RAD Model)

RAD-модель (rapid application development model або швидка розробка додатків)– різновид інкрементнохї моделі. У RAD- моделі компоненти або функції розробляються декількома висококваліфікованими командами паралельно, ніби кілька міні-проектів. Тимчасові рамки одного циклу жорстко обмежені. 

Створені модулі потім інтегруються в один робочий прототип. Синергія дозволяє дуже швидко надати клієнту для огляду щось робоче з метою отримання зворотного зв’язку та внесення змін.

Історія

Концепція RAD стала відповіддю на незграбні методи розробки програм 1970-х і початку 1980-х років, такі як «модель водоспаду»  (англ. Waterfall model). Ці методи передбачали настільки повільний процес створення програми, що часто навіть вимоги до програми встигали змінитися до закінчення розробки. Засновником RAD вважається співробітник IBM Джеймс Мартін, який в 1980-х роках сформулював основні принципи RAD, грунтуючись на ідеях Баррі Бойма і Скотта Шульца. А в 1991 році Мартін опублікував відому книгу, в якій детально виклав концепцію RAD і можливості її застосування. В даний час RAD стає загальноприйнятою схемою для створення засобів розробки програмних продуктів.

Основні принципи

Принципи RAD технології спрямовані на забезпечення трьох основних її переваг – високої швидкості розробки, низької вартості і високої якості. Досягти високої якості програмного продукту досить непросто ,бо одна з головних причин виникаючих труднощів полягає в тому, що розробник і замовник бачать предмет розробки (ПЗ) по-різному.

 • інструментарій повинен бути націлений на мінімізацію часу розробки;
 • створення прототипу для уточнення вимог замовника;
 • циклічність розробки: кожна нова версія продукту грунтується на оцінці результату роботи попередньої версії замовником;
 • мінімізація часу розробки версії, за рахунок перенесення вже готових модулів і додавання функціональності в нову версію;
 • команда розробників повинна тісно співпрацювати, кожен учасник повинен бути готовий виконувати кілька обов’язків;
 • управління проектом має мінімізувати тривалість циклу розробки.

Принципи RAD застосовуються не тільки при реалізації, а й поширюються на всі етапи життєвого циклу, зокрема на етап обстеження організації, побудови вимог, аналіз і дизайн.

Модель швидкої розробки додатків включає наступні фази:

 • Бізнес-моделювання: визначення переліку інформаційних потоків між різними підрозділами.
 • Моделювання даних: інформація, зібрана на попередньому етапі, використовується для визначення об’єктів та інших сутностей, необхідних для циркуляції інформації.
 • Моделювання процесу: інформаційні потоки пов’язують об’єкти для досягнення цілей розробки.
 • Складання програми: використовуються засоби автоматичної збірки для перетворення моделей системи автоматичного проектування в код.
 • Тестування: тестуються нові компоненти і інтерфейси.

Коли використовується RAD-модель?

Може використовуватися тільки при наявності висококваліфікованих і вузькоспеціалізованих архітекторів. Бюджет проекту великий, щоб оплатити цих фахівців разом з вартістю готових інструментів автоматизованого складання. RAD-модель може бути обрана при впевненому знанні бізнес-цілей і необхідності термінового виробництва системи протягом 2-3 місяців.

Переваги:

Технологія швидкої розробки додатків (RAD) дозволяє забезпечити:

 • швидкість просування програмного продукту на ринок;
 • інтерфейс, що влаштовує користувача;
 • легку адаптованість проекту до мінливих вимог;
 • простоту розвитку функціональності системи.

Набагато більше інформації на курсі базовий модуль тестування