База знань

Приймальне тестування (Acceptance testing)

Приймальне тестування (Acceptance testing) -вид тестування, що проводиться на етапі здачі готового продукту (або готової частини продукту) замовнику. Це фінальний етап тестування продукту перед публічним запуском (релізом), метою якого є визначити чи відповідає ПЗ бізнес-вимогам, стандартам і заданим критеріям і чи готовий продукт для здачі кінцевому користувачеві / замовнику. Як тільки прийнято рішення, що продукт повністю готовий до використання – приймальне тестування повинно підтвердити це. 

Метою приймального тестування є визначення готовності продукту до випуску, що досягається шляхом проходження типових тестових сценаріїв і випадків, які побудовані на основі специфікації щодо розроблюваного ПЗ. Також, приймальне тестування проводиться для того, щоб підтвердити відповідність програмного продукту вимогам і очікуванням замовника.

У багатьох джерелах приймальне тестування розглядається як останній рівень тестування, так як його зазвичай проводять після системного тестування та перед тим, як зробити систему доступною для фактичного використання.

Чому приймальне тестування так необхідно?

  • можливість перевірити роботу продукту безпосередньо з середовищі його використання;
  • можливість виявити проблему, яка була упущена на етапі компонентного або інтеграційного тестування;
  • воно дає загальне уявлення про якість ПЗ;
  • прийняти рішення: відправити на доопрацювання або прийняти продукт.

Як проводиться приймальне тестування?

Зазвичай, приймальне тестування проводиться методом чорного ящика. Нема ніякого чіткого сценарію проведення даного виду тестування. Це скоріше ad-hoc тестування.

Залежно від того, хто проводить тестування, розрізняють такі види приймального тестування:

  • Внутрішнє приймальне тестування (Internal Acceptance Testing or Alpha Testing) , яке зазвичай виконується працівниками компанії, яка розробляє ПЗ, але які не залучені безпосередньо в процес розробки. Як правило, це співробітники, які працюють у відділі продажів і / або підтримки клієнтів.
  • Приймальне тестування, яке виконується за допомогою зовнішніх ресурсів (User Acceptance Testing or Beta Testing). Тобто, співробітники компанії, яка розробляє продукт, в тестуванні не задіяні. Його проводять представники замовника ПЗ або кінцеві користувачі.
  • Операційне приймальне тестування (Operational Acceptance Testing or Production Acceptance Testing). Проводиться з метою переконатися, що система відповідає експлуатаційним вимогам. У більшості компаній проводиться системними адміністраторами. Даний вид тестування може включати тестування резервного копіювання, відновлення після збою, перевірка безпеки, тестування різних процесів систем обслуговування.

Набагато більше інформації на курсі базовий модуль тестування