База знань

Інтернаціоналізація і локалізація (Internationalization and Localization testing)

Інтернаціоналізація та локалізація – це процес надання програмному продукту властивостей певної народності, місцевості, розташування. Для успішної реалізації продукту в різних країнах необхідно приділяти увагу не тільки технічному перекладу елементів інтерфейсу на мову країни-покупця, але і адаптації програмного забезпечення до ментальних цінностей і правових аспектів даного регіону. Саме значення слів, розміщення кнопок, текстових полів, зображень не повинно хоч якось зачіпати чиюсь культуру, релігію та ін. У споживача не повинно виникати труднощів сприйняття продукту.

Інтернаціоналізація – це адаптація продукту для потенційного використання практично в будь-якому місці, в той час як локалізація – це додавання спеціальних функцій для використання в конкретному регіоні. Інтернаціоналізація проводиться на початкових етапах розробки, а локалізація – для кожного цільового регіону. Вплив локалізації на проектування програми можна відновити лише у випадках підвищеної уваги до дотримання вимог локалізації.

Інтернаціоналізація не зобов’язує перекладати текст програм або документацію на іншу мову, вона має на увазі розробку додатків таким чином, який зробить локалізацію максимально простою та зручною, а також дозволить уникнути проблем при інтеграції продукту в країни з різним менталітетом.

Інтернаціоналізація – це процес проектування програмного додатка таким чином, щоб він міг  бути адаптованим під різні мови і регіони без зміни коду

Інтернаціоналізація включає в себе:

 • створення продукту з урахуванням можливості кодування Unicode (стандарт кодування, що підтримує практично всі мови світу);
 • створення в додатку можливості підтримки елементів, які неможливо локалізувати звичайним чином (вертикальний текст азіатських країн, читання справа наліво арабських країн і т.д.);
 • можливість завантаження і підтримки локалізованих елементів в майбутньому при бажанні користувача.

Локалізація – це процес адаптації програмного забезпечення для конкретного регіону або мови, який включає в себе:

 • переклад користувацького інтерфейсу;
 • переклад документації;
 • контроль формату дати і часу;
 • увагу до грошових одиниць;
 • увагу до правових особливостей;
 • розкладка клавіатури користувача;
 • контроль символіки і квітів;
 • тлумачення тексту, символів, знаків;
 • інші подібні аспекти.

В англійській мові для слова «Internationalization» прийнято скорочення «I18n». При цьому число 18 означає кількість пропущених між «i» та «n» букв. Для слова «Localization» застосовують скорочення «L10n» (L7d – Localized). Велика літера «L» використовується щоб не плутати з «i» в «i18n», число 10 – кількість букв між «L» і «n».

Незважаючи на те, що інтернаціоналізація та локалізація – це два різних поняття, вони однаково необхідні. По суті, вони йдуть пліч-о-пліч , і від їх узгодженого застосування залежить задоволеність кінцевого користувача.

Тестування локалізації (Localization testing) – це процес тестування локалізованої версії програмного продукту. Перевірка правильності перекладу елементів інтерфейсу користувача, перевірка правильності перекладу системних повідомлень і помилок, перевірка перекладу розділу “Допомога”,” Довідка ” і супровідної документації.

За допомогою тестування локалізації перевіряються переклад, адаптація елементів інтерфейсу, допоміжні файли, правильне обгрунтування і адаптація елементів інтерфейсу, а також правила написання тексту.

Мета тесту локалізації – переконатися, що додаток підтримує багатомовний інтерфейс і функції. А також проблеми, пов’язані з локалізацією (переклад на іншу мову, формат дат і чисел, поштові адреси, порядок імені та прізвища, валюти і т.д.). Орфографія і граматика зазвичай не тестуються.

Процес тестування може включати в себе:

 • визначення та вивчення списку підтримуваних мов;
 • перевірка правильності перекладу згідно з тематикою даного сайту або програми;
 • перевірка правильності перекладу елементів інтерфейсу користувача;
 • перевірка правильності перекладу системних повідомлень і помилок;
 • перевірка перекладу розділу «Допомога» та супровідної документації.

 

Набагато більше інформації на курсі базовий модуль тестування